วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรมเทศกาลทานาบาตะ (Tanabata)

12 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

กิจกรรมเทศกาลทานาบาตะ (Tanabata)
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรมเทศกาลทานาบาตะ (Tanabata) โดยมีนักศึกษาจำนวน 77 คน แบ่งเป็นคนไทย จำนวน 52 คน คนต่างชาติ 25 คน ร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญของชาวญี่ปุ่นและเพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะสากลของนักศึกษา นักศึกษาในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ เทศกาลทานาบาตะถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญของชาวญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นวันแห่งความรักและความสุขสมหวังของดวงดาว 2 ดวง ดวงแรกมีนามว่า โอริ ฮิเมะ และดวงที่สองมีนามว่า ฮิโกโบชิ โดยคนญี่ปุ่นจะเชื่อถือและเล่ากันต่อๆ มาสู่ลูกๆ หลานๆ ว่า ให้ไปตัดต้นไผ่ นำมาปักไว้ในรั้วบ้าน และให้เขียนคำอธิษฐานใส่กระดาษ นำไปผูกไว้ที่ต้นไผ่ที่ ตัดมา แล้วคำอธิษฐานอันนั้นก็อาจจะได้ผลสมประสงค์สมดังใจปรารถนาเหมือนๆ กับ โอริ ฮิเมะ และ ฮิโกโบชิ ที่ได้สมหวัง และได้พบกันในวันนั้นนั่นเอง
แกลลอรี่