รับมอบและขนย้ายตัวอย่างซากสัตว์ป่า

23 ธันวาคม 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 รศ. น.สพ. ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ และคณะ เข้ารับมอบและขนย้ายตัวอย่างซากสัตว์ป่าจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อนำมาจัดแสดงที่ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : #งานประชาสัมพันธ์เชิงรุก
แกลลอรี่