RIHES Sport Day 2022 กีฬาสีบุคลากรสถาบันฯ

8 ธันวาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด กีฬาบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565 โดยมี ศ.นพ. กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัด โดยในปีนี้ขบวนและกองเชียร์ของบุคลากรสถาบันฯ จัดขึ้นใน theme วัสดุเหลือใช้ และมีสีเข้าร่วมทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีเขียว , สีเหลือง , สีฟ้า และสีชมพู ภายในงานได้มีการจัดการแข่งกีฬาแชร์บอลและวอลเลย์บอล รวมถึงกีฬามหาสนุก ซึ่งทั้ง 4 สีได้จัดนักกีฬาเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน พร้อมมีกองเชียร์ร่วมส่งเสียงให้กำลังใจ อีกทั้งมีการประกวดกองเชียร์ ซึ่งกำหนดการจัดกีฬาครั้งนี้จะจัดขั้น 3 วันคือวันที่ 7, 14 และ 23 ธันวาคม 2565


แกลลอรี่