รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายสนับสนุน ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

1 กันยายน 2564

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ EP140002 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท เพื่อปฏิบัติงานในงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 กันยายน 2564 ตามรายละเอียดดังแนบ
แกลลอรี่