กล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนหลักสูตร Mini Chinese Program และทวิวุฒิ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนหลักสูตร Mini Chinese Program และทวิวุฒิ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีคุณ พัน จิ่น รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ เฉิน อี้ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างทักษะ ตลอดจนเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ที่สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564
 
แกลลอรี่