คณบดี CMUBS ร่วมมอบช่อดอกไม้ในงานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 กุมภาพันธ์ 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 29 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แก่ผู้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ทั้ง 7 ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก โอกาสเดียวกัน ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ คุณนารีรัตน์ จันทรมังกร ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อีกด้วย ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่