คณะนิติศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

20 มกราคม 2563

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง E320031, E320035, E320036 และ E320037 คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=31470 

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารและธุรการ คณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 053-942910-11 

ข้อมูลโดย : https://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=31470