แผนผังเส้นทางเดินรถไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เริ่มใช้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันแรก

18 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ แผนผังเส้นทางเดินรถไฟฟ้ารูปแบบใหม่
เริ่มใช้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันแรก
การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้เกิดจากการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ใช้บริการ แล้วนำมาปรับปรุงให้เส้นทางเดินรถแบบใหม่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากขึ้น
โดยมีหลักการคือ ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางไปถึงจุดหมาย โดยเปลี่ยนสายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
สถานีกลางรถไฟฟ้า (สถานีหอพักหญิง 3 เดิม) จึงถูกออกแบบให้เป็นจุดเชื่อมต่อหลัก (ยกเว้นสาย1 Express)
  • มีการเพิ่มเส้นทางใหม่ เพื่อลดระยะทางต่อรอบ และลดเวลาการรอรถไฟฟ้า
  • มุ่งเน้นการให้บริการที่ครอบคลุมบริเวณอาคารเรียนต่างๆ หอพักนักศึกษาและจุดสำคัญเพิ่มมากขึ้น
  • สาย express ยังคงให้บริการตามรูปแบบเดิม โดยเน้นรองรับการเดินทาง ระหว่างพื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยและหลังมหาวิทยาลัย โดยจะรับส่งผู้โดยสาร เฉพาะสถานีจุดเชื่อมต่อหลัก


จำแนกตามสายเดินรถ จำนวน 9 สาย ได้แก่
สาย 1 Express - สีม่วง
สาย 2 - สีเขียวเข้ม
สาย 3 - สีเขียวอ่อน
สาย 4 - สีแดง
สาย 5 - สีเหลือง
สาย 6 - สีชมพู
สาย 7 - สีน้ำเงิน
สาย 8 - สีฟ้า
สาย 9 - สีน้ำตาล
ดาวน์โหลดแผนผัง : https://cmu.to/route

ทั้งนี้ เรายังคงพัฒนาระบบและเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้นต่อไป
ดาวน์โหลดแผนผัง : https://cmu.to/transitmap

แกลลอรี่