คณะ อก.มช. ออก Roadshow แนะนำวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ในงาน "เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมายเข้าใจอาชีพ" โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

29 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.พรจันทร์ พิณพาทย์ พร้อมด้วยทีมนักศึกษา Agro Ambassador ร่วมออก Roadshow แนะนำวิชาชีพและหลักสูตร 6 สาขาวิชา ให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในงาน "เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมายเข้าใจอาชีพ" โดยในงานเรายกทั้งกิจกรรมและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ไปสาธิตให้น้อง ๆ ได้รู้จักคณะเรามากขึ้น อาทิเช่น การสาธิตการวัดค่าสีอาหาร ซึ่งเป็นกระบวนการควบคุมคุณภาพของการผลิตอาหาร และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้กำหนดตัวอายุการเก็บรักษาอาหารได้ กิจกรรมสำรวจการยอมรับของผู้บริโภคต่อระดับความสุกของกล้วยระดับต่าง ๆ และแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพิ่มมูลค่าแทนการทิ้งขว้าง และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation) ซึ่งตลอดงานมีนักเรียนหมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมในบูธกว่า 1,000 คน
"เพราะอาหารคือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ตราบใดที่มนุษย์ต้องกินอาหาร เรา...เห็นโอกาส"


#มาครับมาเรียนที่นี่
#อกมช
#อุตสาหกรรมเกษตร
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#agrocmu

แกลลอรี่