" เกาะสมุย โมเดล สร้างแหล่งเรียนรู้ห่างไกลจากแมงกะพรุนกล่อง แมงกะพรุนพิษ "

30 สิงหาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช. หัวหน้าโครงการการเตรียมเครือข่าย และโครงการอบรมเครือข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้การเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ต้นแบบ ให้สัมภาษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุย ในประเด็นเรื่อง " เกาะสมุย โมเดล สร้างแหล่งเรียนรู้ห่างไกลจากแมงกะพรุนกล่อง แมงกะพรุนพิษ "

https://www.facebook.com/100009521651449/posts/pfbid0Yj61emDeBW2MWdqNhF756DvCe62aDnBBxphwZTWpCFZRmqvyfU7K5HHir3J2nnx2l/
แกลลอรี่