พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นสักการะบูชา ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

           
               สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อาจารย์ไพศาล จั่วทอง ที่ปรึกษาคณะทำงาน เข้ารับพระราชทานน้ำสรง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานพระธาตุเจดีย์หลวง พระเจ้าฝนแสนห่าและเสาอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล ประจำปีพุทธศักราช 2565 “ทิพยธาราบูชาพระธาตุเจดีย์หลวง” โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นสักการะบูชา ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธี วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
               ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 จะอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานไปประดิษฐานประกอบพิธีสมโภชน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ และในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 จะอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานขึ้นประดิษฐาน ณ ขบวนแห่ราชรถน้ำสรงพระราชทานและพระเจ้าฝนแสนห่ารอบเมืองเชียงใหม่ เคลื่อนขบวนสู่มณฑลพิธีวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานพระธาตุเจดีย์หลวง พระเจ้าฝนแสนห่าและเสาอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ต่อไป
 
แกลลอรี่