งานตลาดนัดวิชาชีพทางสัตวแพทย์ (JOB AND EDUCATION FAIR) เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้มีโอกาสพูดคุยและสมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

21 มีนาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดงานตลาดนัดวิชาชีพทางสัตวแพทย์ (JOB AND EDUCATION FAIR) เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้พูดคุยเตรียมความพร้อมสำหรับฝึกปฏิบัติงานและสหกิจศึกษากับสถานประกอบการตามความสนใจ และเพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้มีโอกาสพูดคุยและสมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรง โดยมี ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับสถานประกอบการกว่า 20 แห่งทั่วประเทศที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=105

แกลลอรี่