ต้อนรับดูงาน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

30 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 70 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรการเรียนการสอนของทางวิทยาลัยฯ และห้องปฏิบัติการ อาทิ 3D Printing, Streaming Game, Social Commerce, ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้, เปิดโลกทัศน์ด้วยแว่น Virtual Reality และทดลองใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนด้วย Metaverse เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี และเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
แกลลอรี่