ศึกษาดูงานการพัฒนาสื่อไทยรัฐทีวี

17 กันยายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาสื่อออนไลน์โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี Live steaming เพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมีคุณ
คุณธนชล ตระกูลรังสิ รองผู้จัดการฝ่ายกราฟิคโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องถ่ายทอดสดสถานนีโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี สำนักงานใหญ่ เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ วันที่ 15 กันยายน 2565
แกลลอรี่