พิธีทำบุญ ครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์

27 สิงหาคม 2562

คณะเศรษฐศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญ ครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธี

โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ จากนั้นเริ่มด้วยพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารส่วนงานต่าง ๆ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักศึกษาเก่า ตลอดจนผู้มีคุณปการต่อคณะเศรษฐศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่