มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา

2 มีนาคม 2564

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มอบเกียรติบัตรให้แก่นางสาวนพณัฐ พรคงเจริญ รหัสประจำตัว 621615035 นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ในโอกาสที่นักศึกษาดังกล่าว ได้เสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลืองานด้านวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่