สัมมนาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

16 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดสัมมนาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสหลัง COVID-19 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การปรับตัวของมหาวิทยาลัย หลัง COVID-19" ณ ห้องลานนาบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ2563  
แกลลอรี่