นักศึกษา-ศิษย์เก่าแมสคอม คว้ารางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม (Short Science Film #5)

21 กันยายน 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 5 (Short Science Film #5) หัวข้อ “Science Around Us วิทยาศาสตร์รอบตัว”ภายใต้แนวคิด “Change มองมุมวิทย์ ชีวิตเปลี่ยน” จำนวน 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่า) ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป โดยมีนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายนิสิต คูณผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 1 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

     ผลการแข่งขันในระดับประชาชนทั่วไป นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน ทีม “ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่” เรื่อง Blind Happiness เสียงทำนองของความสุข ได้รับรางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ซึ่งในการประกวดโครงการฯ ปีที่ 4 นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะฯ ก็ได้รับรางวัลนี้เช่นกัน

     ทั้งนี้ ได้มีพิธีประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดผ่าน Zoom Application และถ่ายทอดสด (Live) ทางเฟซบุ๊กเพจโครงการการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 สามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้ที่ Facebook Page: Short Science Film (https://www.facebook.com/shortsciencefilm.tpbs.nsm/)


     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
     WE Communicate, WE Create, WE Share
แกลลอรี่