งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบูธประชาสัมพันธ์ในงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

1 กันยายน 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ในงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/camt.cmu.5
แกลลอรี่