ความรู้เรื่อง " จมูกอักเสบ ไซนัส หรือ ภูมิแพ้ " โดยแพทย์ ผู้ได้รับทุน กองทุนหมอเจ้าฟ้า

5 สิงหาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

วิทยากรโดย
รศ.ดร.พญ.สายสวาท ไชยเศรษฐ
อาจารย์ประจำหน่วยไซนัสและภูมิแพ้
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่านช่องทาง
Website : https://cmu.to/nN8Tj
YouTube : https://cmu.to/KVpFuhttps://www.youtube.com/watch?v=TNjAVNb7Qkk&t=300s

#กองทุนหมอเจ้าฟ้า
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
# จมูกอักเสบ ไซนัส หรือ ภูมิแพ้
แกลลอรี่