แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.

2 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์


1. เปลี่ยนแปลงวันจัดประชุมวิชาการ จากเดิม วันที่ 12-13 กันยายน 2562 เป็นวันที่ 13 กันยายน 2562
2. เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม จากเดิม โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (Northern Science Park)
(map : https://goo.gl/maps/CFgdsoxEEbRr9pJUA)

3. เปลี่ยนแปลง Timeline  
4. ยกเลิกการเก็บค่าลงทะเบียนทุกประเภท

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจ ทั้งศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงาน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

พบกับกิจกรรมหลากหลาย ทั้งด้านวิชาการและการวิจัย
>> รับฟังการเสวนาวิชาการโดยศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิ
>> เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>> ชมนิทรรศการงานวิจัยจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก มช.
//ผู้ไม่ประสงค์นำเสนอผลงานฯ ก็สามารถเข้าร่วมงานได้

หมายเหตุ : กิจกรรมสำคัญที่กำหนดจัดในช่วงเวลาดังกล่าว
ประชุมวิชาการ 55 ปีฯ 13 กันยายน 2562
เดินขึ้นดอยสุเทพ 14 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า)
คอนเสิร์ตการกุศลคิดถึงวิทยา ย้อนเวลาแห่งความสุข 14 กันยายน 2562 (ช่วงเย็น)
ณ หอประชุม มช. จองบัตร โทร. 088-413-9018  

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.science.cmu.ac.th/55-Anniversary

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 053 943315-6 และ 053 943322
Email: phichettt@gmail.com
https://www.facebook.com/55th.SCICMU2019
.
2019 #55thAnniversaryScienceCMU
Research@Sci From Sky To Rock
Studying@Sci E x p a n d i n g Your Mind
แกลลอรี่