CMUBS จัดกิจกรรมใหม่ สร้างสุขในที่ทำงานแก่คณาจารย์และบุคลากรประเดิมโปรเจกต์ต้นปีด้วยกิจกรรม Happy Birthday Happy Workplace

21 กุมภาพันธ์ 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างสุขในที่ทำงานแก่คณาจารย์และบุคลากรประเดิมโปรเจกต์ต้นปีด้วยกิจกรรม Happy Birthday Happy Workplace จัดฉลองวันเกิดให้กับคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในช่วงต้นปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2567 โดยมีบุคลากรงานบริหารทั่วไปและงานการเงิน การคลังและพัสดุ รวมพลังเป็นแม่งานจัดกิจกรรมขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานได้จัดให้มีการอวยพรวันคล้ายวันเกิดจากคณบดีฯ ก่อนร่วมกันขับร้องเพลง Happy Birthday และรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ของคณะฯ ที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีระหว่างคณาจารย์และบุคลากร รวมถึงเป็นการสร้างกำลังใจในการทำงานแก่ทุกท่านที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรต่อไปได้อีกด้วย ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่