การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

15 ตุลาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 9 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://hr.oop.cmu.ac.th/data/news/news.php?ID=893


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล โทร. 0-5394-1119

แกลลอรี่