ภาควิชาการเงิน CMUBS ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้เจาะลึกด้านการเงินการลงทุน

19 กุมภาพันธ์ 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ทะนุ ประเสริฐสุนทร เป็นตัวแทนภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จำนวนรวมกว่า 60 คน ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการเงิน การลงทุน และสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน และแนะนำ Click2win เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ด้านการลงทุนในตลาดหุ้น รวมถึงสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และจุดประกายการเรียนรู้ต่อยอดในสายอาชีพต่าง ๆ ต่อไป ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่