ร่วมนำลูกช้าง ปี 1-3 สืบสานประเพณี “รับน้องขึ้นดอย”

22 พฤศจิกายน 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมใจสวมชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของล้านนา ร่วมนำลูกช้าง ปี 1-3 สืบสานประเพณี “รับน้องขึ้นดอย” “ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” โดยขบวนเริ่มเดินออกจากประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ถนนห้วยแก้ว แล้วมุ่งหน้าเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถึงจุดหมายปลายทางนักศึกษาได้สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ พร้อมกันนี้ได้มีพิธีทอดผ้าป่า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกช้าง เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่