ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

7 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี


วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  แบบมีสัญญาจ้าง 3 – 5 ปี 
ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP070011 – EP070015
อัตราเงินเดือน 41,000 บาท
จำนวน 5 อัตรา

Link : t.ly/naUf