เปิดระบบทำบัตรประจำนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รหัส 64

15 ตุลาคม 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักทะเบียนและประมวลผล เปิดระบบให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 64 ที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา (Smart Card) ให้ยื่นคำร้องผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษา เพื่อให้ธนาคารไทยพาณิชย์ผลิตบัตรประจำตัวนักศึกษา

**นักศึกษาต้องสามารถมารับบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสาขาคณะแพทยศาสตร์ (สวนดอกปาร์ค) ได้ในวันและเวลาตามช่วงเวลาที่เลือกไว้ในระบบ ถ้าไม่มารับบัตรในระยะเวลาที่กำหนด บัตรจะถูกทำลาย และหากต้องการทำบัตรใหม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มจำนวน 100 บาท**

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถใช้ Virtual Student Card ใน CMU Mobile App เพื่อยืนยันตัวตนได้

รายละเอียดเพิ่มเติมในอีเมล @cmu.ac.th ของนักศึกษา

เข้าระบบเพื่อยื่นคำร้องได้ที่ https://cmu.to/idcard64

แกลลอรี่