พิธีเปิดการแข่งขัน "แอโรบิก" กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 อ่างแก้วเกมส์ 2024

8 มิถุนายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์ 2024" เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาแอโรบิก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้รับผิดชอบและดูแลการแข่งขันกีฬาแอโรบิก กล่าวรายงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567

แกลลอรี่