พิธีเปิดนิทรรศการ The 4th Guangdong - Hong Kong -Macao - Great Bay Area ASEAN International College Design & Construction Competition Asia Touring Exhibition in Thailand

22 กรกฎาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดนิทรรศการ The 4th Guangdong - Hong Kong -Macao - Great Bay Area ASEAN International College Design & Construction Competition Asia Touring Exhibition in Thailand เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้เข้าร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และขยายชื่อเสียงของแต่ละมหาวิทยาลัยให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น โดยมีศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการ และผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ กล่าวรายงานความเป็นมาของนิทรรศการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ Weave Artisan Society อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้ ภายในพิธีเปิดนิทรรศการฯ ยังมีการเสวนาพิเศษ “Originated from Traditional Techniques and Arts: Weaving Machine & Bambootrap Pavilion” โดยทีม SUSU จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีม Yettha จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นักศึกษา 2 ทีมที่ได้รับรางวัลที่ 1 เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันต่อในระดับนานาชาติ และได้คว้ารางวัลระดับนานาชาติ จากการแข่งขันประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ The 4th Guangdong - Hong Kong -Macao - Great Bay Area ASEAN International College Design & Construction Competition ปี 2021 ณ เมืองกวางโจว ประเทศจีน อีกด้วย


ทั้งนี้ นิทรรศการ The 4th Guangdong - Hong Kong -Macao - Great Bay Area ASEAN International College Design & Construction Competition Asia Touring Exhibition in Thailand จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 21 – 27 กรกฎาคม 2565 ณ Weave Artisan Society อ.เมือง จ.เชียงใหม่

The 4th Guangdong - Hong Kong -Macao - Great Bay Area ASEAN International College Design & Construction Competition Asia Touring Exhibition in Thailand ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก School of Architecture of South China University of Technology, Guangzhou Nansha Bird Park และ Southeast Asia Designer Alliances (SADA) โดยจัดแสดงผลงานจากผู้เข้าร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบ The 4th Guangdong - Hong Kong -Macao - Great Bay Area ASEAN International College Design & Construction Competition Theme Originated from Traditional Techniques and Arts จากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม กวางโจว ฮ่องกง มาเก๊า และไทย

แกลลอรี่