แจ้งการตรวจสอบหนี้สินและคืนหนังสือห้องสมุด

21 ตุลาคม 2562

สำนักหอสมุด

              นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 โปรดชำระหนี้สินและคืนหนังสือ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

หากตรวจสอบพบว่ามีหนี้สินต่อสำนักหอสมุด นักศึกษาจะไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้สำเร็จการศึกษาแกลลอรี่