บริจาคอวัยวะออนไลน์ ทำเองง่ายๆ ได้ที่บ้าน

28 เมษายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

บริจาคดวงตา
- ทุกเพศ ทุกวัย
- อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
- สายตาสั้นบริจาคได้
ขั้นตอนบริจาคดวงตา
1. กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงที่ http://eyebank.redcross.or.th/.../donation.../register-donor หรือ สแกน QR code
2. รอรับบัตรประจําตัวผู้บริจาคดวงตาผ่านไปรษณีย์ภายใน 15 วัน
3. พกบัตรติดตัว และแจ้งญาติให้ทราบว่าได้ทําการบริจาคดวงตา
บริจาคอวัยวะ
- อายุไม่เกิน 65 ปี
- เสียชีวิตจากอาการสมองตาย
- อวัยวะปลูกถ่ายทํางานได้ดี
- ไม่เป็นโรคติดต่อหรือเรื้อรัง
- อวัยวะปลูกถ่ายไม่ติดเชื้อ
ขั้นตอนบริจาคอวัยวะ
1. ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น "บริจาคอวัยวะ" ทั้งระบบ iOS และ android
2. ลงทะเบียน ผู้มีความจํานงบริจาคอวัยวะ ผ่าน email
3. กรอกชื่อ และรายละเอียดส่วนตัว ที่อยู่จัดส่งรวมถึงอวัยวะที่ต้องการอุทิศ
4. กรอกรายละเอียดเสร็จสิ้น ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จะแจ้งผลการตรวจสอบให้ท่าน
ทาง email และ sms
5. หากไม่ได้รับการแจ้งผลการตรวจสอบภายใน 15 วันทำการ หรือต้องการยกเลิกความจำนงบริจาคอวัยวะกรุณาติดต่อ
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ??โทร.1666
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สื่อสารองค์กรMedCMU
แกลลอรี่