รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

1 พฤษภาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย อัตราค่าจ้าง 17,000 บาท จำนวน 2 อัตรา ตามรายละเอียดดังแนบ
แกลลอรี่