เปลือกผลกาแฟเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟ ซึ่งก่อให้เปิดปัญหาการเน่าเสียสะสมที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม

17 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

เปลือกผลกาแฟเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟ ซึ่งก่อให้เปิดปัญหาการเน่าเสียสะสมที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้ได้นำเอาวัสดุดังกล่าวมาผ่านกระบวนการสกัดได้ส่วนสกัดที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลายชนิด เช่น โรคในผัก ผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวหรือแม้กระทั้งราโรคที่เกิดในแปลงปลูกกาแฟเอง งานวิจัยสวย ๆ จากคนสวย ๆ ของคณะเกษตร ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Plants

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://mdpi-res.com/.../article.../plants-10-01422-v2.pdf


#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
#ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12

แกลลอรี่