ประกาศสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP090001

3 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประกาศสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP090001 คลิกเพื่อดูข้อมูล