โครงการมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565

15 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ สิทธิและสวัสดิการต่างๆ ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงหลังวัยเกษียณ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ เรื่อง "ชีวิตหลังเกษียณ สุขภาพและข้อควรระวัง ในวัย 60 ปี" พร้อมวิทยากรผู้มีประสบการณ์หลากหลายท่าน ที่ได้มาให้ความรู้และการดูแลสุขภาพ ด้านการเงินและภาษี และกฎหมายมรดกและกฎหมายอื่นๆ ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565
แกลลอรี่