คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้ารับรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2567

12 มิถุนายน 2567

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2567 ThaiStar Packaging Awards 2024 จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567


โดยทีมออกแบบศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประเภทบริษัท-หน่วยงาน-ผู้ประกอบการ บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป (Consumer Package :CP) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


https://www.facebook.com/photo?fbid=754339863525280&set=pcb.754341573525109
#FINCMU #AGROCMU #PackagingDesign #Innovation

แกลลอรี่