บุคลากรงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ พร้อมด้วยสมาชิกชมรม CMUBS Startup Club ร่วมงาน SCG The Possibilities for Inclusive Green Growth สัมผัสนวัตกรรมกรีนมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

8 พฤษภาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 บุคลากรงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนสมาชิกชมรม CMUBS Startup Club ร่วมงาน SCG The Possibilities for Inclusive Green Growth ณ Career Center อาคาร 9 ชั้น 1 เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อเรียนรู้นวัตกรรมที่สามารถช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันพร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมกันสร้างโลกให้น่าอยู่ขึ้นผ่านแนวคิดของคนรุ่นใหม่ โดยหวังนำประสบการณ์และแนวคิดต่างๆ ที่ได้จากงานมาปรับใช้ในการดำเนินงานของคณะฯ และชมรม เพื่อช่วยสังคมต่อไป

สำหรับงานดังกล่าว บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนโลกสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ภายในงานได้จัดให้มีการรับฟัง Inspiration Talk จากบุคคลมากมายผ่านหลากหลายหัวข้อ อาทิ ปล่อยพลังหลาก Skill สร้างนวัตกรรมกรีนตอบเทรนด์, How to สร้าง Inclusive Green Growth ระดับ Global, Green Industry Guide เปิดแนวทาง เปลี่ยนพลังงานสะอาด การผลิต ขนส่ง ให้กรีนจริง ฯลฯ กิจกรรมแลกเปลี่ยนไอเดีย Collaboration Networking รวมถึงนิทรรศการ SCG Business Exhibition ซึ่งนำนวัตกรรมโซลูชันแห่งอนาคตที่หลากหลาย อาทิ พลังงานสะอาด นวัตกรรมรักษ์โลก นวัตกรรมคาร์บอนต่่า Industry Decarbonization Inclusive, Supply chain และผลงานสตาร์ทอัพมากมาย ทั้งยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลลุ้นรับของรางวัลจากในงานอีกด้วย
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่