ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

7 เมษายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญชวนชาวคณะวิทยาศาสตร์ มช.
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑ อาคาร ๔๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์

ผู้อาวุโส ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานที่
Line ID : phorn.prommaharaj หรือ โทร. ๐๕๓ ๙๔๓๓๐๙

บุคลากรโปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่
https://epg.science.cmu.ac.th/eregister

ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายชุดพื้นเมืองเข้าร่วมงาน
เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายที่งดงาม
ตามประเพณีล้านนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานบริหารทั่วไป
โทร. ๐๕๓ ๙๔๓๓๐๙

แกลลอรี่