พิธีทำบุญอาคารฟิสิกส์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 พฤษภาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

       คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ จัดพิธีทำบุญอาคารฟิสิกส์ 1 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ภายใน มช. ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

อาคารฟิสิกส์ 1 เป็นอาคารเรียนเก่าแก่ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีอายุยาวนานกว่า 57 ปี ซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ แล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2565 จากงบประมาณเงินแผ่นดิน และการร่วมแรงร่วมใจของศิษย์เก่า บุคลากร และผู้มีอุปการคุณ

ปัจจุบันอาคารได้รับการปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็น "สุริยะวิถีอุทยาน" เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์และฟิสิกส์แห่งใหม่ ใจกลาง มช. นอกจากนี้ ภายในอาคารยังมี Co-working space พื้นที่สำหรับทำงาน อ่านหนังสือ หรือพักผ่อนของบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงห้อง LECTURE AUDITORIUM ที่ปรับปรุงใหม่ให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ และยังมีดาดฟ้าสำหรับดูดาว

Do you want to do this? ภารกิจแห่งจักรวาล | Vlog สุริยะวิถีอุทยาน @Science CMU

แกลลอรี่