ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ เนื่องในโอกาสเข้าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

22 มีนาคม 2564

สถาบันวิจัยสังคม

นางสาวอุบลรัตน์ หยาใส่ เลขานุการฯ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสถาบันวิจัยสังคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ เนื่องในโอกาสเข้าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ภาคเหนือ) ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นตรา มหาวชิรมงกุฎ

แกลลอรี่