ประกาศการสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

19 มิถุนายน 2566

คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศการสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ EP080027

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาธุรกิจเกษตร หรือ สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกรอกรายละเอียดใน ระบบรับสมัครงานออนไลน์  https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ (หลังจากสมัครผ่านระบบรับสมัครแล้วกรุณาตรวจเช็คว่ารายชื่ออยู่ในระบบแล้วหรือไม่อีกครั้ง) ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2566 หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 053 944012 ต่อ 109 หรือ 083 5152871 ในวันเวลาราชการ

แกลลอรี่