นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลชมเชย ในงาน Food Innovation Contest 2024

15 มิถุนายน 2567

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขัน FoSTAT Food Innovation Contest 2024 รอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลชมเชย ในงาน Food Innovation Contest 2024 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา  

ในนามทีม Chic Chick

ผลิตภัณฑ์: ข้าวซอยบาร์เนื้อไก่เทียมจากโปรตีนพืช

สมาชิกทีมประกอบด้วย: น.ส.ณัฐณิชา สมจิตร, น.ส.ณัฐธิดา มโน, น.ส.รัตนาภรณ์ รินปัน, น.ส.สมใจ คงคาใส่, น.ส.ศิรินทราทิพย์ ใจวรรณา

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย และ อ.ดร.พิพรรธ ตั้งใจดี


แกลลอรี่