คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสอนการทำอาหารไทยให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โครงการ USAC (Summer Session II /2019)

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 3 - 12 กรกฎาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความร่วมมือแก่ University Studies Abroad Consortium (USAC) ในการจัดการเรียนการสอนวิชา Thai Cuisine (Summer Session II/ 2019) ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ จำนวน 14 คน โดยคณะนักศึกษาต่างชาติมีโอกาสได้เรียนรู้การทำอาหารไทยเบื้องต้น เช่น การคัดเลือกวัตถุดิบ การซื้อของจากตลาด ขั้นตอนการเตรียม รวมถึงได้ชมการสาธิตการประกอบอาหารไทย อีกทั้งยังมีโอกาสได้ทำอาหารด้วยตนเองอีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างมาก ณ อาคารคหกรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่