หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 2 อัตรา

10 กุมภาพันธ์ 2566

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา และผู้ช่วยนักวิจัย  จำนวน 1 อัตรา ประจำหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันฯ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-942086
แกลลอรี่