ถ่ายทำรายการ บุก กระทรวง อว. “ต่อยอด แสงหลวง บุกโบราณสถานให้ตื่น ต่อยอดองค์เจดีย์หลวง”

18 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ (CLIC) และอาจารย์ ดร.สุเมธ ยอดแก้ว อาจารย์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ในถ่ายทำรายการ บุก กระทรวง อว. โดย ทีมโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บุกนิทรรศการสุดตระการตา “ต่อยอด แสงหลวง บุกโบราณสถานให้ตื่น ต่อยอดองค์เจดีย์หลวง” ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่