ร่วมกิจกรรมปลูกต้นซากุระเพื่อแสดงสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองยามากาตะกับเมืองเชียงใหม่

5 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Mr. Hiroji SAGAE, President of Yamagata Shinbun and Yamagata-Kingdom of Thailand Friendship Association Mr. Kazunori Kawada กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.เชียงใหม่ และคณะอาคันตุกะจากสมาคมมิตรภาพจังหวัดยามากาตะไทย ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกิจกรรมปลูกต้นซากุระ เพื่อแสดงสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองยามากาตะกับเมืองเชียงใหม่ ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่