มช. ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม “เปลี่ยนการทิ้ง เป็นพลังสร้างสรรค์” ผ่านตู้ REFUN หยอดขวดพลาสติกแลกแต้ม

14 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

        ขยะพลาสติกมีปริมานเพิ่มขึ้นทุกวันเป็นหนึ่งในปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากประชาชนทุกคน สิ่งหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหานี้ลงได้ นอกจากการหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแล้ว การจัดการหลังจากใช้ก็เป็นสิ่งสำคัญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะมนุษยศาสตร์ได้ตระหนักถึงการร่วมการแก้ไข และรักษาสิ่งแวดล้อม จึงริเริ่มโครงการ “เปลี่ยนการทิ้ง เป็นพลังสร้างสรรค์” มาร่วมกันเปลี่ยนขวดน้ำดื่มพลาสติกให้เป็นเงินง่าย ๆ ด้วยตู้รีไซเคิล ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม”

       ตู้ REFUN เป็นตู้รับขวดพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิลที่นักศึกษาและบุคลากรสามารถนำขวดมาหยอดแล้วสะสมแต้มเพื่อแลกรับเป็นเงินสด มีกติกาว่า ทุก 500 แต้ม (สะสม 10 ขวด) = 1 บาท ขวดทุกขนาดมีคะแนน 50 แต้ม/ขวด (สงวนสิทธิ์เฉพาะช่วงโปรโมชั่นตั้งแต่ วันนี้-31 มี.ค. 66 นี้เท่านั้น)

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ริเริ่มโครงการเปิดเผยว่า “ตู้ REFUN อาจจะเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) แต่ยังไม่มีการติดตั้งในจังหวัดเชียงใหม่หรือแม้แต่ในจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือเลย ดังนั้นจึงตัดสินใจนำตู้ REFUN มาติดตั้งที่คณะของเรา เพื่อส่งเสริมแนวคิดและพฤติกรรม “การคัดแยกขยะ” “การ RECYCLE” และ “การช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด” ตู้ REFUN นี้ยังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมและสนุกสนานกับกิจกรรมนี้ไปพร้อมกันได้”

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สะท้อนผ่านโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การรณรงค์การคัดแยกขยะ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณมหาวิทยาลัย และมีความหวังว่าจากการร่วมมือกันเพียงทีละเล็กน้อย จะเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่ดีได้ในอนาคต การตกตะกอนจากกิจกรรมที่ทุกคนได้เข้าร่วมจะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวก ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตร่วมกันในพื้นที่สาธารณะ ภายในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แกลลอรี่