“ทีม All Stars” นักศึกษาแมสคอม มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การประกวด “U Power: Digital Idea Challenge”

15 กรกฎาคม 2564

คณะการสื่อสารมวลชน

     นายอณุพงศ์ แก้วคำฟู นายทิชากร หงษ์รัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Film)นายฑบิณ วังขนาย นายโชติพงศ์ ประสิทธิ์โชคไชย และนายจารุเดช จันทร์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) หลักสูตรการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ทีม All Stars” โดยมีอาจารย์ สุลิตา ทิพยศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ การประกวดโครงการ “U Power: Digital Idea Challenge” รับทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) นับเป็นครั้งที่ 2 ของการได้รับรางวัลในเวทีนี้

     โครงการ “U Power: Digital Idea Challenge” จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 797 ทีม จาก 59 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยแนวคิดการประกวดแผนการตลาดที่เน้นการประยุกต์ใช้ Digital Technology Demand Generation ทดลองปฏิบัติจริงตามแผนการตลาดจาก 10 โจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ชิงถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 1,500,000 บาท

     ทีม All Stars ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตลาดภายใต้แบรนด์ The Original กับโจทย์การแข่งขันสร้างเเคมเปญให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และจดจำผลิตภัณฑ์แผ่นลอกสิวเสี้ยนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อนำไปสู่การซื้อและสร้างยอดขายภายใต้เเคมเปญ “The Original ที่สุดของลอกสิวเสี้ยน” ทำการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางทีมฯ ได้จัดทำโฆษณา “The Original ที่สุดของลอกสิวเสี้ยน” เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำชื่อแบรนด์ และนำสินค้าออกไปให้ทุกคนได้รู้จักและทดลองใช้ เพื่อกระตุ้นยอดขายผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ จัดทำเพลง “ที่สุดของลอกสิวเสี้ยน” (Official MV) และกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย จนสามารถกระตุ้นยอดขายสินค้าผ่านทาง 7-11 และเว็บไซต์สูงกว่า 116 ชิ้น ภายในระยะเวลาเพียง 1 สัปดาห์

     นับเป็นความสำเร็จของทีม All Stars ที่สามารถช่วยสร้างการรับรู้ให้แบรนด์ The Original และผลิตภัณฑ์แผ่นลอกสิวเสี้ยนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างการรับรู้บนสื่อออนไลน์ นำไปสู่การสร้างยอดขายสินค้า รวมทั้งสามารถนำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นการสื่อสารด้านดิจิทัล (Digital Marketing Objective and Strategy) การจัดทําแผนการดําเนินงานที่แสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์และใช้งานได้จริง เพื่อเสริมสร้างการทำงานและความเข้มแข็งให้กับแบรนด์ในอนาคต นำไปสู่การบ่มเพาะบุคลากรด้านการตลาดรุ่นใหม่ เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศ

     ทั้งนี้ ผู้จัดการประกวดจะได้จัดพิธีมอบรางวัลภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง

     ดูข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ที่ https://www.u-powerdigitalchallenge.com/


 
     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่