CMUBS เฮลั่น นักศึกษาบริหารธุรกิจ มช. โชว์ฟอร์มคว้าแชมป์เกมธุรกิจจำลองระดับชาติ Thailand MBS Competition 2024 ประเดิมเวทีเจ้าภาพ

27 กุมภาพันธ์ 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยความสำเร็จทีมนักศึกษาคณะฯ คว้าแชมป์การแข่งขันเกมธุรกิจจำลองระดับชาติจากเวที Thailand Macro Business Simulation (MBS) Competition 2024 ได้สำเร็จ โดยทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โชว์ท็อปฟอร์มกวาด 2 รางวัล ได้แก่รางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมด 35 ทีม 12 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยชินวัตร โดยเป็นเกมธุรกิจจำลองที่เล่นผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งรางวัลชนะเลิศเป็นของทีม N.B.T.Y.M ประกอบด้วย 3 นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUBS) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของทีม Nihao ซึ่งมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกนำทีมคว้าชัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ เป็นของทีม N.B.T.Y.M จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะบริหารธุรกิจ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Nihao จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะบริหารธุรกิจ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Black Pearl จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ ทีม Miracle จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทีม Fronttier จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และทีม FIVEFORCES จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกมธุรกิจจำลองในเวทีระดับประเทศในครั้งนี้ โดยหวังให้การแข่งขันดังกล่าวเป็นตัวเร่งศักยภาพ เสริมทักษะ ประสบการณ์และการเรียนรู้อันเป็นคุณสมบัติของผู้ประกอบการยุคใหม่ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักศึกษาสามารถดำเนินธุรกิจภายใต้ภาวะการแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันได้ในอนาคต ซึ่งนับเป็นความภูมิใจที่ทีมนักศึกษาของคณะฯ สามารถประเดิมเวทีคว้าชัยชนะและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สำเร็จ โดยทีม N.B.T.Y.M (รางวัลชนะเลิศ) มีนายรัฐณกรณ์ อิงศรีวรกุล นางสาวภริตา บุญประเสริฐวงศ์ สองนักศึกษาจากภาควิชาการตลาด และนางสาวฐิติพร ชัยวงค์ นักศึกษาจากภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ เป็นสมาชิก นอกจากนี้ ยังมีนายพงศ์ภัค ดวงแก้ว นักศึกษาจากภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกผสานพลังนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำทีม Nihao คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้สำเร็จอีกด้วย
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่