กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567

14 พฤศจิกายน 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ตรวจสอบรายละเอียดได้ทาง https://cmu.to/interview167

ศึกษาประกาศฯ ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม
https://admission.reg.cmu.ac.th

ศึกษา คณะ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
https://admission.reg.cmu.ac.th/findfaculty.php

ลงทะเบียนรับข่าวสารทางอีเมลได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/pr-admission

แกลลอรี่